Posted in Prawo

Przelew wierzytelności a Kodeks Cywilny

Efektem zawarcia umowy przelewu jest zmiana (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja tego typu, nazywana jest zresztą często w języku…

Więcej Przelew wierzytelności a Kodeks Cywilny